Tillverkning med miljön i åtanke

Vår tillverkning sker nästan uteslutande med återvunnet aluminium och stål. Dessutom är vår maskinpark helt eldriven, utan användning av skadliga oljor för smörjning. Faktum är att vi i hela vår tillverkning bara använder 4-5 liter olja per år. Vår maskinpark är mycket modern och så energisnål att vi har elkostnader på under 10 000 kr/mån.

Vi återvinner i princip all förbrukningsmaterial som trä och kartonger – men framför allt återanvänds all metall som stansas ut när vi producerar perforerade metallprodukter. I det sammanhanget brukar vi även vara noga med att ge våra kunder råd om hur vi kan göra produktionen resurssnål.

Anders-Oscarsson

Ta kontakt med oss

Mobil: +46 70 773 41 73
E-post: anders.oscarsson@flexplat.se
Anders Oscarsson

Vilket fasadmaterial söker du?

Vilket material söker du?

Här kan du beställa ett materialprov för att klämma och känna på materialet.


Beställ materialprov
Ladda upp fil T.ex. skiss, ritning.
Maximal filstorlek: 209.72 MB
*

Fyll i formuläret, så ska vi se till att hitta en tid och mötesform som passar alla parter. Vi återkommer så fort som möjligt via mail med ett förslag på mötestid:


Jag vill veta mer
*